Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Օգտատիրական համաձայնագիր
«Մաթեմատիկա և Խաղեր» կայքը բաղկացած է երկու բաժնից – «Մաթեմատիկա» և «Խաղեր»:
Օգտատերը կարող է անսահմանափակ օգտվել «Խաղեր» բաժնի և «Մաթեմատիկա» բաժնի բոլոր ծրագրերից:

2. Կայքի օգտագործման ընդհանուր դրույթները:
Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում կայքի աշխատանքի ընդհատման համար, որը կարող է լինել տարբեր պատճառներով:
Կայքի ադմինիստրացիան չի կարող երաշխավորել կայքի ծառայություններից օգտվելու մշտական, անխափան և հուսալի հնարավորությունը:
Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխել տվյալ պայմանագրի բովանդակությունը միակողմանի կարգով և օգտատերերին տեղյակ չպահելով:
Կայքում տեղադրված տեղեկությունները, տեքստը, ծրագրերը, ձայնը, գրաֆիկան, դիզայնի և անիմացիայի էլեմենտները կայքի տերերի սեփականությունն են: «Մաթեմատիկա և Խաղեր» կայքի բովանդակության օգտագործման դեպքում Դուք պարտավոր եք պահպանել հեղինակային իրավունքի և ինտելեկտուալ սեփականության կանոնները:
«Մաթեմատիկա և Խաղեր» կայքը կարող է պարունակել հղումներ այլ կայքերին: Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում այդ ռեսուրսների մատչելիության և բովանդակության, ինչպես նաև դրանց օգտագործման հետ կապված հետևանքների համար:
Որոշ խնդիրներ և վարժություններ, որոնք ներկայացված են այս կայքում, վերցված են տարբեր գրքերից և ժողովածուներից: Շատ դեպքերում խնդիրների և վարժությունների հեղինակներին բացահայտել հնարավոր չէ; Եթե օգտատերը հիմք ունի ենթադրելու, որ իր աշխատանքը օգտագործված է հեղինակային իրավունքները խախտելով, նա պետք է կայքի ադմինիստրատորին ներկայացնի հեղինակային իրավունքի ապացույց:
Համաձայնագրին վերաբերվող հարցերով և առաջարկություններով դիմեք հետևյալ հասցեով`
Գլխավոր Ծրագրերի մասին Մոբայլ հավելվածներ Կապը
    tictactoe

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!