Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ծրագրերի մասին

    «Մաթեմատիկա և Խաղեր» կայքը ներկայացնում է մաթեմատիկական վարժանք նախադպրոցական և տարրական դասարանների համար և պարունակում է բազմաթիվ զարգացողական և տրամաբանական խաղեր:
   Կայքը բաղկացած է երկու բաժնից - «Մաթեմատիկա» և «Խաղեր»: Այդ բաժիններ մտնելու համար վերևի ձախ անկյունում պետք է սեղմել    կոճակներին:

"Մաթեմատիկա" բաժին

Վարժություններ գրատախտակին
«Վարժություններ գրատախտակին» ծրագիրը նախատեսված է բանավոր հաշվի վարժանքի համար:
Օնլայն մաթեմատիկական վարժանք
Վարժություններ գրատախտակին

Նախադպրոցականների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Թվերի գումարում և հանում մինչև 10
2. Թվերի համեմատում մինչև 10
բաժինները:

1 դասարանի աշակերտների համար
ծրագիրը պարունակում է`
1. Թվերի գումարում և հանում մինչև 20
2. Թվերի համեմատում մինչև 20
բաժինները:

2 դասարանի աշակերտների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում
2. Թվերի համեմատում մինչև 100
3. Թվերի բազմապատկում և բաժանում
4. Բազմապատկման աղյուսակ
5. Փակագծերով արտահայտություններ
6. Եռանիշ թվերի գումարում և հանում
բաժինները:

3 դասարանի աշակերտների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Եռանիշ թվերով արտահայտություններ բաժինը:

Բոլոր վարժությունները բաժանված են 6 խմբի` ըստ բարդության: Ձեզ անհրաժեշտ է ընտրել խմբերից որևէ մեկը, որպեսզի սկսել լուծել վարժությունները:

Ծրագրի կենտրոնական մասում ներկայացված է գրատախտակ, որի վրա կավիճով գրվում են վարժությունները: Ծրագրի ներքևի մասում գտնվում է ստեղնաշար` թվերի և մաթեմատիկական նշանների կոճակներով: Սեղմելով ստեղնաշարի կոճակներին, Դուք մուտքագրում եք պատասխանը: Ստեղնաշարի վրա գտվում են նաև հետևյալ կոճակները.
«Մուտք» կոճակը նախատեսված է պատասխանը ստուգելու համար:

Ներկիր ըստ պատկերի
   «Ներկիր ըստ պատկերի» ծրագիրը նախատեսված է ուշադրության, հիշողության և կենտրոնացման վարժեցման համար:
Ներկիր ըստ օրինակի օնլայն
Ներկիր հայելանման պատկերումով օնլայն
Ներկիր հիշողությամբ օնլայն

Նախադպրոցականների,   1 դասարանի  և 2 դասարանի  աշակերտների համար այս ծրագիրը ունի բարդության տարբեր աստիճաններ:

Ծրագիրը բաղկացած է 3 մասից.
«Ներկիր նկարը ըստ օրինակի» - անհրաժեշտ է ներկել նկարը ըստ օրինակի:
«Ներկիր նկարը հայելանման պատկերումով» - անհրաժեշտ է ներկել նկարը օրինակի հայելանման պատկերումով:

«Ներկիր նկարը հիշողությամբ» - ձախից 10 վայրկյանի ընթացքում երևում է գունավոր նկարը և անհետանում: Անհրաժեշտ է հիշել և ներկել նկարը ըստ օրինակի: Դժվարության դեպքում սեղմեք աջից ներքևի «Նայել» կոճակին:

Կատարելով առաջին մասի վարժությունները, դուք կանցնեք երկրորդ մասին, իսկ հետո երրորդ մասին:

Ծրագրի կենտրոնական մասում ձախից գտնում է գունավոր նկար-օրինակը, իսկ աջից` այդ նկարի սև-սպիտակ պատկերումը: Ծրագրի ներքևի մասում գտնվում է գույների պալիտրան: Վրձնի օգնությամբ ընտրեք անհրաժեշտ գույնը և մկնիկով սեղմեք նկարի այն հատվածին, որը ուզում եք ներկել:


Թվային խաչբառ
«Թվային խաչբառ» մաթեմատիկական վարժանքը նախատեսված է բանավոր հաշվի և տրամաբանական մտածողության վարժանքի համար:
Թվային խաչբառ օնլայն
Նախադպրոցականների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Թվերի գումարում և հանում մինչև 10
բաժինը:
1 դասարանի աշակերտների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Թվերի գումարում և հանում մինչև 20
բաժինը:
2 դասարանի աշակերտների համար ծրագիրը պարունակում է`
1. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում
2. Թվերի բազմապատկում և բաժանում
բաժինները:
Ծրագրի կենտրոնական մասում ներկայացված է 5х5 վանդակացանց, որտեղ կան արտահայտություններ անհայտ արժեքներով, գլանիկ` 1 մինչև 100 թվերով և պտտելու սլաքներով: Սեղմելով սլաքների վրա վերև կամ ներքև, պտտեք գլանիկը և ընտրեք անհրաժեշտ թիվը: Սեղմած պահելով մկնիկի կոճակը, տեղադրեք թիվը արտահայտության մեջ այնպես, որ ստանաք ճիշտ հավասարություն: Անհրաժեշտության դեպքում տեղադրեք նոր թիվը նախորդ թվի վրա:

Կշռում
«Կշռում» ծրագիրը նախատեսված է բանավոր հաշվի, տրամաբանության և մտավոր ընդունակությունների վարժանքի համար:
Օնլայն կշռում
Նախադպրոցականների,   1 դասարանի,   2 դասարանի  և 3 դասարանի  աշակերտների համար «Կշռում» ծրագիրը ներկայացված է բարդության տարբեր աստիճաններով:

Ծրագրի կենտրոնում պատկերված է կշեռք, որի վրա կշռվում են տարբեր պատկերներ: Իմանալով մեկ պատկերի քաշը, պետք է բանավոր հաշվարկել մյուս պատկերի քաշը, որը նշված է «?» նշանով: Հետո հավաքել պատասխանը և սեղմել «Ստուգել» կոճակին: Ճիշտ լուծելու դեպքում կշեռքը կմնա հավասարակշռված: Իսկ սխալ պատասխանի ժամանակ կշեռքը կգերակշռի կամ աջ, կամ ձախ: “Առաջադրանք” կոճակը սեղմելով հայտվում է տվյալ վարժության առաջադրանքով պատուհանը:

Երկրաչափական պատկերների գունավորում
«Երկրաչափական պատկերների գունավորում» ծրագիրը նախատեսված է հիշողության, իրազննական և պատկերավոր մտածողության զարգազման և երկրաչափական պատկերների ճանաչման համար:
Երկրաչափական պատկերների գունավորում օնլայն
Նախադպրոցականների,   1 դասարանի  և 2 դասարանի  աշակերտների համար այս ծրագիրը ունի բարդության տարբեր աստիճաններ:

Ծրագրի կենտրոնական մասում յուրաքանչյուր վարժության համար ներկայացվում է առաջադրանքով պատուհան, իսկ աջ կողմի վերևի մասում – տվյալ վարժության ցուցադրական պատկերը: Առաջադրանքում տրված է ներկվող ֆոնի և պատկերների իրար վրա դնելու հաջորդականությունը: Տրված օրինակում աջ կողմում վերևի մասում տրված է իրար վրա դնելու հաջորդականությունը – երկնագույն ֆոն, հետո կամիր եռանկյունի, իսկ վերևից` մանուշակագույն շրջան:
Վարժությունները լուծելու համար ձախ պալիտրայի վրա վրձինով ընտրեք գույնը և սեղմեք երկրաչափական պատկերների այն հատվածների վրա, որոնք պետք է ներկել:

Պատկերների վերադրում
«Պատկերների վերադրում» ծրագիրը նախատեսված է ուշադրության, իրազննական և պատկերավոր մտածողության, ինչպես նաև տարածական կողմնորոշման զարգացման համար:
Պատկերների վերադրում օնլայն
1 դասարանի,   2 դասարանի  և 3 դասարանի  աշակերտների համար «Պատկերների վերադրում» ծրագիրը ներկայացված է բարդության տարբեր աստիճաններով:

Ծրագրի կենտրոնական մասում յուրաքանչյուր առաջադրանքում ներկայացված են երեք գունավոր պատկերներ, որոնք անհրաժեշտ է մտքում հաջորդաբար տեղադրել մեկը մյուսի վրա: Ներքևում առաջարկվող տարբերակներից պետք է ընտրել այն պատկերը, որը կստացվի տեղադրման արդյունքում:

Տեղադրիր կարկատանը
«Տեղադրիր կարկատանը» ծրագիրը զարգացնում է տեսողական ընկալումը և ուշադրությունը, ինչպես նաև հիմնական նկարը և իր հատվածը հավաքելու հմտությունը:
Տեղադրիր կարկատանը օնլայն
Նախադպրոցականների,   1 դասարանի,   2 դասարանի  և 3 դասարանի  աշակերտների համար «Տեղադրիր կարկատանը» ծրագիրը ներկայացված է բարդության տարբեր աստիճաններով:

Ծրագրի կենտրոնական մասում յուրաքանչյուր առաջադրանքում ներկայացված է հիմնական նկարը, որում բացակայում է մեկ հատված: Ներքևում առաջարկվում են տվյալ նկարի հատվածների տարբերակները: Պետք է ընտրել հատվածի ճիշտ տարբերակը:

"Խաղեր"

  «Խաղեր» բաժինը ներառում է իր մեջ հետաքրքիր գունավորում, փազլներ, ժամանակով խաղեր, տրամաբանական խաղեր:
 Թեմաների, նկարների և գունային երանգների մեծ ընտրությունը կօգնեն զարգացնել երեխայի ֆանտազիան, հնարամտությունը, ուշադրությունը, հիշողությունը:
Փազլներ
«Փազլներ» ծրագիրը նախատեսված է հիշողության, ուշադրության, հնարամտության, ինչպես նաև պատկերավոր մտածողության զարգացման համար:
Օնլայն փազլներ
Այս ծրագիրը պարունակում է հետևյալ բաժինները.
Փազլներ`
1. Մուլտֆիլմեր
2. Կենդանիներ
3. Թռչուններ
4. Ձկներ
5. Ծաղիկներ
6. Քաղաքներ
Փազլներ-ավտոմեքենաներ`
1. Նիսսան
2. Տոյոտա
3. Միցուբիսի

Ծրագրի կենտրոնական մասում ձախից բացվում է փազլի նկարը, իսկ աջից`3х3, 4х4, 5х5, 6х6 վանդակացանցը – պարզից մինչև բարդ: Ընտրելով վանդակացանցը` ծրագրի ստորին մասում սեղմեք «Խառնել» կոճակը և սկսեք հավաքել փազլը, քաշելով նկարի հատվածները ձախից աջ: Եթե մոռացել եք ինչ տեսք ունի նկարը, սեղմեք «Նայել» կոճակին: Սեղմելով «Սկզբից» կոճակին, կարող եք հավաքել նկարը սկզբից:

Գունավորում
«Գունավորում» ծրագիրը նախատեսված է երևակայության, իրազննական և պատկերավոր մտածողության զարգացման համար:
Օնլայն գունավորում
Այս ծրագիրը պարունակում է`
Գունավորում` բոլորին.
1. Կենդանիներ
2. Ծաղիկներ
3. Մուլտհերոսներ
Գունավորում` աղջիկներին.
1. Վինքս
2. Փերիներ
3. Հելլո, Քիթթի
4. Արքայադուստրեր
Գունավորում` տղաներին.
1. Ավտոմեքենաներ
բաժինները:

Ծրագրի կենտրոնական մասում ներկայացված է ընտրված նկարի սև - սպիտակ պատկերը: Ձախից գտնվում է գույների պալիտրան: Ընտրելով պետքական գույնը, աջից բացվում է տվյալ գույնի երանգների պալիտրան: Վրձնի օգնությամբ ընտրեք գույնը կամ երանգը և սեղմեք նկարի այն հատվածին, որը ուզում եք ներկել: Եթե պատահաբար ներկել եք հատվածը ոչ այն գույնով, ներկեք նախորդի վրայից ուրիշ գույնով:

Գտիր զույգին
«Գտիր զույգին»  ծրագիրը նախատեսված է հիշողության, ուշադրության զարգացման համար:
Օնլայն խաղ "Գտիր զույգին"
Ծրագրի կենտրոնական մասում բացվում են քարտերը, որոնց հակառակ կողմում գտնվում են նկարներ: Սեղմելով մկնիկով որևէ քարտի վրա, ժամանակի հաշվիչը սկսում է աշխատել: Նկարները բացվում են միայն երկու-երկու: Եթե բացել եք հերթականությամբ 2 միատեսակ պատկեր, նրանք անհետանում են: Խաղը համարվում է ավարտված, երբ կանհետանան բոլոր քարտերը:
Աջ կողմում տեղադրված են.
“Լավագույն տասնյակ” կոճակը,, որը բացում է լավագույն 10 արդյունքների ցուցակը, 3х4 և 4х5 կոճակները` քարտերի քանակը ընտրելու համար:

Խաչեր և զրոներ
«Խաչեր և զրոներ» ծրագիրը համարգչի հետ խաղ է, որը նախատեսված է երեխաների մոտ հնարամտության, տրամաբանության զարգացման համար:
Օնլայն խաղ խաչեր և զրոներ
Ծրագրի կենտրոնական մասում ներկայացված է վանդակավոր դաշտը: Կարմիր խաչով խաղում է համակարգիչը, իսկ կապույտ զրոյով` խաղացողը: Առաջինը խաղը սկսում է համակարգիչը: Անհրաժեշտ է դաշտի վրա հերթականությամբ դնել 5 զրոներ և հետևել, որ համակագիչը չդնի հերթականությամբ 5 խաչեր: Խաչերի և զրոների շարքը կարող է լինել ուղղահայաց, հորիզոնական կամ անկյունագծային: Հաղթում է նա, ով առաջինը կլրացնի 5 նիշերից բաղկացած շարքը:

Հիմնական դաշտից աջ գտնվում են համակարգչի և խաղացողի միավորների հաշվիչները:
“Սկզբից” - սկսել նոր խաղ:


- բացում է ծրագիրը ամբողջ էկրանով
- միացնում և անջատում է ձայնը
Ցուցատախտակին նշված են`
մնացած չլուծված վարժությունների ընդհանուր քանակը
- ճիշտ պատասխանների քանակը
- սխալ պատասխանների քանակը
-պատասխանը ստուգելու համար
- բացում է առաջադրանքի պատուհանը
Գլխավոր Ծրագրերի մասին Մոբայլ հավելվածներ Կապը
    tictactoe

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!