Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Նախադպրոցական       1 դասարան     2 դասարան

     Գլխավոր

Թվերի գումարում և հանում մինչև 20

Գրատախտակ


Թվային խաչբառ


ԿշռումԹվերի համեմատում

ԳրատախտակԵրկրաչափություն

Երկրաչափական պատկերներ


Պատկերների որոշում


Համաչափություն


Ներկիր ըստ օրինակիԿոմբինատորիկա

Պատկերների վերադրում


Տեղադրիր կարկատանը


Գլխավոր Ծրագրերի մասին Մոբայլ հավելվածներ Կապը
    tictactoe

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!